service-desk-logo

Zarządzanie zgłoszeniami serwisowymi

Moduł Service Desk to zintegrowana platforma do kompleksowej obsługi zgłoszeń awarii i prac informatycznych. Dzięki temu modułowi możesz zarządzać zgłoszeniami i ustawiać priorytet obsługi, parametry SLA i inne wymagane dla firm MSP lub dużych sieci. Dzięki Service Desk nic ci nie umknie a ty będziesz mógł przyjmować zgłoszenia i analizować historie zgłoszeń oraz wynik naprawy.

Główne cechy modułu Service Desk :

technology-items-50Dostęp w każdej chwili dla pracowników
Cały system w jednej konsoli Comodo ITSM w całości oparty na chmurze.

ms-outlook-50Kompleksowe śledzenie i raportowanie
W każdej chwili możesz sprawić aktualny stan zgłoszenia i jego historie.

private-50Priorytety zgłoszeń
Konfigurowalne kategorie ticketów i ich priorytetów pomoże w oszacowaniu incydentów krytycznych.

broadcasting-50Oskryptowane odpowiedzi
Możesz stworzyć szablonowe odpowiedzi na najczęstsze akcje systemu.

copy-50Zintegrowana baza wiedzy
Dzięki systemowi możesz stworzyć lokalna bazę wiedzy pomoże to twoim pracownikom.

turtle-50Usługa śledzenia Level Agreement (SLA)
SLA to czas od zgłoszenia do usunięcia problemu, istotny do zachowania norm.

csd_admin_dash_050516

Dobra praktyka:

Service Desk jest modułem dodatkowym dostępnym dla każdego użytkownika konsoli ITSM bezpłatnie.
Jeżeli nie potrzebujesz tak zaawansowanej funkcjonalności nie musisz go instalować.