dlp

Comodo Dome DLP (DLP –  Data Loss Prevention)
to system zapobiegający
utracie danych.

Comodo DLP to automatyczny system, który monitoruje aktywność danych w sieci firmowej zarówno na laptopie jak i na komputerze  PC.

Celem jest zminimalizowanie ryzyka, utraty i nieautoryzowanego rozpowszechniania wrażliwych danych. Można to uzyskać poprzez wdrożenie dodatkowych narzędzi bezpieczeństwa IT systemu DLP.

Comodo Dome DLP chroni poufne dane, identyfikując je i zabezpieczając, aby zapobiec naruszeniom zasad bezpieczeństwa i zachowuje je zabezpieczone zgodnie z przepisami.

Comodo DLP monitoruje i zabezpiecza następujące
typy danych, w tym:

Internet (HTTP, HTTPS)

Urządzenia drukujące

E-mail (SMTP)

Usługi FTP

Urządzenia USB

Napędy CD/DVD

Działanie usługi:

Kontrola dostępu dla urządzeń działa w następujący sposób, agent punktu końcowego MyDLP przechwytuje każde żądanie przychodzące od użytkownika do urządzenia.
Następnie sprawdza, czy ten użytkownik może korzystać z tego urządzenia, czy nie.
Jeśli dostęp jest dozwolony, żądanie jest przekazywane do urządzenia, a MyDLP wymusza również politykę analizy treści.
W przeciwnym razie użytkownik otrzymuje komunikat „odmowa dostępu” i nie może uzyskać dostępu do urządzenia.